Barajul Zetea

Barajul Zetea este un baraj executat pe râul Târnava Mare, în amonte de localitatea Zetea din județul Harghita. Lacul de acumulare are un volum total de 44,0 milioane metri cubi, din care 7,6 milioane metri cubi volum permanent și 36,4 milioane metri cubi pentru reținerea undelor de viitură. Lacul de acumulare asigură un debit permanent de 1,2 metri cubi pe secundă aval de acumulare pentru alimentarea cu apă a localităților de pe valea Târnavei Mari.La piciorul barajului este executată o centrală hidroelectrică.Lucrările de construcţie ale barajului au început în anul 1976, finalizându-se abia în 1992. Scopul construirii acestui baraj a fost apărarea împotriva inundaţiilor şi controlul nivelului râului. Barajul apără localităţile situate în valea Târnavei Mari de inundaţii, iar în caz de secetă asigură debitul normal al apei. Capacitatea bazinului este de cca. 50 milioane m3, lungimea este 2,6 km din care 1,4 km se află în fosta vale a Târnavei Mare. Lăţimea apei la baraj este de 400-800 m în valea pârâului Şicasău şi în zona Târnavei Mari este de 150-200 m.La început, fauna piscicolă era alcătuită din peştii migratori din pârâuri. Cantitatea cea mai semnificativă o reprezintă cleanul, apoi ca proporţie a populaţiei piscicole urmează păstrăvul. Datorită debitului mare al apei, extinderea acestei specii este nelimitată, din această cauză existând şi exemplare de peste 10 kg.

Sursa:http: www.vizpart.ro

Galerie Foto