Boian, locul in care timpul parca sta de veghe

Boian,este un sat în partea de nord-vest a jud.Sibiu, în Podisul Tarnavelor. Aparţine de comuna Bazna.
Localitatea este dublată de Valea Boianului aşezată între dealuri înalte, care o înconjoară din trei părţi, la est,vest şi sud cea mai mare înălţime având-o dealul “Droze”, al cărui versant estic coboară până în Valea Rorii care departajează hotarele Boianului de ale Baznei. La nord intravilanul este delimitat de Valea Bălţii,denumita Muhle Grabben in sec. al XVIII- lea şi Unt Aue la 1875.

Atestare documentara
În urmă cu 703 ani preotul sas Theodoric de villa Boneti refuză să plătească Capitlului de Alba Iulia taxa de 10%, asemenea majorităţii preoţilor din satele din zonă, faptul fiind consemnat în documentele procesului care a avut loc, acesta constituind prima atestare documentară a satului Boian. Se întâmplă în anul 1309, luna iulie, ziua 3, data terminării procesului.

Vechile denumiri ale aşezării Boian de-a lungul timpului au fost
Numită iniţial Villa Boneti,aşezarea săsească va adopta cu trecerea timpului diferite forme ortografice (mai demult Boianu de Jos, Bazna de Jos (în dialectul săsesc- Bonnesdref, în germană Bonnesdorf, Bonisdorf, Bunnesdorf, Boneschdorf, Unter-Bassen, Unter-Bossern, în maghiară Alsóbajom),denumirea românească, Boian.Se pare că primul reprezentant al românilor din Boian este consemnat în anul 1344 sub numele de Nicolaus de Bayum, adică Nicolae din Boian.

Aspectul actual al localitatii
Boianul are aspectul unui sat compus, cu axul central orientat pe direcţia nord- sud, cu o abatere de câteva grade spre vest. Strada Principală, de forma unei suveici, este închis la extremităţi cu insule racordate la strada principala prin străzi mai înguste şi sinuoase.

Gospodaria
Datorită depopulării satului, gospodăriile sunt azi în mare parte destructurate. De altfel, dacă locuinţele încă rezistă abandonului, anexele au fost primele construcţii care au suferit fizic de pe urma părăsirii satului, îndeosebi de către cei tineri.

Elementele gospodariei sunt
– Fântâna de apă;
– Şura de dimensiuni mari, atât planimetric cât şi volumetric;
– Şopronul construit pe un schelet de stejar adăpostea unelte şi lemne de foc;
– Coşerul pentru cereale;
– Coteţul de porci

Ce puteţi vedea în Boian
1. Biserica săsească – Biserica fortificată luterană datează din secolele al XIV-lea – al XV-lea, dar atestarea documentară de la 1309
2. Biserica ortodoxă “Buna Vestire” – Biserica ortodoxă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost construită între anii 1904-1908 pe locul unei alte biserici ortodoxe, care a fost demolată;
3. Biserica greco-catolica – Reînfiinţarea Parohiei Boian după revoluţia din 1989 a avut loc in anul 1996, sub directa îngrijire a Pr.Mons. George Surdu, fost rector al Misiunii Greco-Catolice din Paris, fiu al satului Boian;
4. Şoala generala cu clasele I-VIII Boian;
5. Caminul cultural din localitate.

Cu ocazia atestării documentare, în anul 2009, a 700 de ani, a localităţii Boian, s-a luat hotărârea înfiinţării Asociaţiei Fiii Satului Boian. Această sărbătoare a satului se ţine de regulă în ultima Duminică din luna iulie.

Articol trimis şi redactat de Ioan Muntean, fiu al satului Boian. Puteţi trimite textele dvs. pe adresa contact@turistintransilvania.com

Credit foto: Ioan Muntean

Galerie Foto