Istoria Muzeului medieşean. 1901 – începuturile sale.

Se poate spune că muzeul reprezintă o poartă spre un trecut, retrăit în prezent. Rolul oricărui muzeu este unul primordial în societatea omenească. Existenţa şi dezvoltarea sa permanentă reprezintă o maturizare şi o conştientizare a omului cu privire la memoria colectivă şi culturală, precum şi de importanţa transmiterii noilor generaţii a informaţiei istorice, şi nu doar istorice, într-un mod cât mai facil şi plăcut.  „Muzeul oferă conştiinţa rădăcinilor, a stabilităţii modelului arhaic, a apartenenţei, dar şi a schimbărilor legice” după cum afirma cercetătoarea Gherghina Boda într-una dintre lucrările sale. Prin el, vizitatorul se poate transpune în viaţa strămoşilor săi, poate simţi bucuriile şi vitregiile vremurilor de mult apuse.

Istoria muzeului medieşean îşi are rădăcinile în secolul al XIX-lea, când doi profesori entuziaşti, Carl Martin Römer şi Ludwig Binder, încep achiziţionarea obiectelor pentru noua instituţie, dar totodată desfăşoară o amplă campanie de conştientizare a populaţiei asupra importanţei păstrării valorilor istorice şi culturale pe plan local. Pe lângă noile achiziţii şi donaţii, la baza inventarului Muzelui vor sta şi vechile colecţii de numismatică, arheologie şi antichităţi ale Gimanziului şi Biserici Evanghelice din Mediaş, adunate de-a lungul timpului. Acestea au fost menţionate încă din anul 1853 de către Gustav Friederich Schuller, dar şi de către alţi cercetători precum Karl Goos în 1876 sau Carol Werner în 1877.

Cu toate acestea, muzeul propriu-zis va lua naştere în anul 1901, sub denumirea de Alt-Mediasch (Mediaşul Vechi). Informaţii referitoare la acest aspect le regăsim în numărul 449 al periodicului Mediacher Wochenblatt din data de 07 decembrie 1901, când se menţionează că „nu a trecut chiar atât de mult timp de când ideea de a înfiinţa o colecţie muzeală la Mediaş a fost tratată pentru prima dată […], pentru publicul larg, şi totuşi astăzi se poate afirma deja că înfiinţarea muzeului poate fi considerată acum ca un lucru cert”.

Alte informaţii preţioase despre începuturile muzeului medieşean le regăsim şi în unele memorii ale profesorului şi preotului Carl Martin Römer, care amintea că  „era în a doua jumătate a anilor nouăzeci [1890 n. a.], când, împreună cu prietenul meu de neuitat, Ludwig Binder, ne-am gândit să întemeiem în oraşul nostru un muzeu. Vedeam cu tristeţe cum mărturii ale artei noastre populare începeau să dispară la oraş şi la sate. Ele au devenit, pe de o parte, obiectul unui comerţ ce lua avânt tot mai puternic şi foarte multe din lucruri erau duse în străinătate, iar pe de altă parte, multe din ele erau din ignoranţă lăsate să fie distruse. Părea că venise al doisprezecelea ceas în salvarea câtorva obiecte preţioase pentru patrie”.

Ideea unei astfel de instituţii avea la bază credinţa exprimată de Römer că o asemenea colecţie, care ar aduce în faţa ochilor generaţiilor viitoare istoria, felul de viaţă, obiectele de artă şi formele estetice ale strămoşilor noştri, ar trezi în ei patriotismul, respectul pentru generaţiile trecute şi ar îmbunătăţi simţul lor estetic. Trebuie să recunoaştem că aceste idei sunt valabile şi astăzi, la mai mult de o sută de ani de la naşterea muzeului nostru, şi prin acest demers merită să-i aducem un omagiu şi să-i arătăm recunoştinţa noastră celui care a fostartizanul şi co-fondatorul acestei instituţii: Carl Martin Römer (foto).

Carl M Romer

 

Pentru dezvoltarea acestei iniţiative, pe lângă mulţi susţinători particulari, întreprinzători şi societăţi locale, inclusiv administraţia orăşenească a luat hotărârea lăudabilă ca să fie incluse anual în bugetul orăşenesc 300 de Coroane pentru sprijinul Muzeului

Prin urmare, putem considera că muzeul oraşului, fondat în anul 1901, reprezintă la ora actuală una dintre cele mai vechi instituţii păstrătoare şi generatoare de cultură ale Mediaşului. De asemenea, cu o mai mică sau mai mare doză de patriotism local putem afirma că facem parte din rândul muzeelor din ţara noastră care se pot mândri cu o existenţă „seculară”.

Muzeograf,

Viorel ŞTEFU

Text preluat: http://muzeulmedias.wordpress.com/2014/08/28/pagini-din-istoria-muzeului-mediesean-1901-inceputurile-sale/

Galerie Foto