Râpa Roşie din Alba

Râpa Roșie este o arie protejată de interes național cu o suprafață de 10 ha, situată în județul Alba, lângă orașul Sebeș, la cca 4 km nord de acesta. Rezervația complexă Râpa Roșie cuprinde formațiuni specifice de eroziune și șiroire care dau peisajului un aspect impozant, precum și o floră particulară, cu multe elemente rare și endemice. Râpa Roșie se întinde pe o lungime de 800 m și are înălțimi ce variază între 50 și 125 m.

Ciudatele coloane și piramide etajate, separate de ravene, formează un microrelief pe care geografii îl numesc „badlands” (pământuri rele). Apele de șiroire au săpat cute adânci, dând naștere unor superbe coloane numite ,„piramide coafate”. Datorită pantei mari și a lipsei vegetației, apa de șiroire, prăbușirile și alunecările au creat un relief aparte, reprezentat prin turnuri, coloane, obeliscuri, contraforturi și piramide de pământ, care împreună cu culoarea roșie și violacee îi dau un aspect impresionant.

Galerie Foto