Satul Agârbiciu, locul în care s-au făcut numeroase descoperiri arheologice

Satul Agârbiciu

Satul Agârbiciu, este un situat în partea de nord a județului Sibiu, la 19 km de Mediaş şi 38 km de Sibiu, aparținând comunei Axente Sever. Prima atestare documentatră a localităţii are loc în anul 1343, aceasta fiind amintită ca aşezare săsească aparţinând Scaunului de Şeica. Biserica fortificată, închinată Fecioarei Maria, este ridicată pe o colină din mijlocul satului, cu ziduri de apărare de 6 metri, fiind atestată documentar în 1415.

În urma săpăturilor arheologice, pe teritoriul aşezării au fost descoperite urme datând dinaintea epocii metalelor. De asemenea, din acele vremuri datează şi necropola de înhumaţie, descoperită în zona căii ferate şi care include peste 50 de morminte cu schelete bine conservate, având alături arme de fier.

În raza satului Agârbiciu au fost descoperite numeroase obiecte arheologice care, în prezent, sunt expuse la Muzeul Brukenthal din Sibiu:

 • Un topor neolitic de piatră cu gaură pentru fixarea în coadă
 • O măciucă sferică din epoca bronzului
 • Un vârf de lance de fier din a doua vârstă a fierului
 • O fibulă de bronz în formă de ancoră din epoca romană
 • O locuire din faza B a culturii eneolitice Petrești
 • Numeroase fragmente ceramice ale culturilor eneolitice Petrești și Coțofeni
 • O fusaiolă de lut datând din epoca fierului
 • Un tezaur de obiecte dacice compus din două fibule de argint cu nodozități, cinci drahme de argint din Dyrrhachium și o monedă de bronz
 • 50 de morminte cu scheletele bine păstrate și cu obiecte de fier lângă decedați. O sabie de fier cu un singur tăiș, un vârf de lance de fier, etc.
 •  Buza unui chiup încadrabil în epoca romană
 •  Resturi dintr-o circumvalație datând din perioada medievală

 

 

Galerie Foto