Invitație la festivitatea de dezvelire a plăcii comemorative Hermann Kirchner și Carl Martin Römer

Stimate domnule (stimată doamnă),

Avem onoarea să vă invităm să participaţi la festivitatea de dezvelire a unei plăci comemorative dedicată compozitorului și maestrului de cor Hermann Kirchner și Carl Martin Römer prim preotului luteran, care va avea loc în data de

7 Octombrie a. c., ora 9:30 in faţa clădirii din Str. Honterus Nr. 7.

Oficiul Parohial Ev. C.A., Forumul Democrat al Germanilor, Asociaţia Locului Natal Mediaș cât și Municipalitatea Mediaș onorează în persoana lui Hermann Kirchner pe un muzician care și-a pornit drumul prin meleagurile noastre la Mediaș, unde a activat ca maestru de cor și compozitor între 1893 – 1900, a continuat la Sibiu (1900 . 1906) iar în final a ajuns Profesor la Conservatorul din București. Îl considerăm pe acest artist ca și un precursor al ideii unei Europe unite prin artă.

Venit de la Berlin într-u mic orășel din Transilvania, și-a dedicat activitatea muzicală atât sașilor cât și românilor din Transilvania, a condus la Sibiu și București atât coruri săsești cât si românești, iar în muzica lui s-a inspirat atât din folclorul sașilor de pe Valea Târnavei cât și din folclorul românesc din Mărginimea Sibiului și a Băraganului, contribuind astfel la o cunoasterea reciprocă a tezaurului musical al celor doua popoare.

Împreună cu Carl Martin Römer, care a compus versurile unei poezii de dragoste, dor si despărţire, al cărui titlu original in grai săsesc este “Bäm Holderstroch”, versuri preluate de români cu titlul “Sub crengi de soc”, Kirchner a creat un cântec în stil popular săsesc, care a cucerit inimile tuturor ascultătorilor, fiind preluat la scurt timp dupa prima interpretare la Richiș și în repertoriul musical popular românesc. În primul deceniu al sec. XX, acest cântec, alături de alte compoziţii ale lui Hermann Kirchner, nu a lipsit din repertoriul atât al corurilor săsești cât și a celor românești din epoca.

Ne bucurăm sa continuăm prin acest eveniment iniţiativa din anul 2012 prin amplasarea plăcilor pentru Adof Haltrich și fraţii Frederic și William Folberth și ne bucurăm sa vă întâmpinăm la mica serbare, urmată de o recepţie la Parohia evanghelică.

 

Cu deosebita stima

Gerhard Servatius                              Alfred Gökeler                                    Werner Müller

Galerie Foto